matematykawobiektywie.lo.olecko.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”
ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM

 

PATRONAT HONOROWY

Burmistrza Olecka


Starosty Oleckiego


Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty


Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego


PATRONAT MEDIALNY

Radio 5