matematykawobiektywie.lo.olecko.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”
ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM

 

Patronat honorowy:

Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty


Burmistrza Olecka


Starosty Oleckiego


Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego


Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego