matematykawobiektywie.lo.olecko.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”

ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM HONOROWYM

 

Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty


Burmistrza Olecka


Starosty Oleckiego


Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego


Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego